Mô tả dịch vụ

Địa điểm: KCN Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM.