Mô tả dịch vụ

Địa điểm : E3 & E4 đường số 10, KCN Cơ Khí ô tô, TP.HCM