Mô tả dịch vụ

     Quy trình lắp đặt hố ga, cống thoát nước mưa, thoát nước thải đòi hỏi phải có sự chuyên môn cao, làm đúng tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật, nhằm tạo nên một hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hiện đại để góp phần vào sự phát triển nền  kinh tế của đất nước, phục vụ lợi ích an sinh xã hội và mỹ quan đô thi.

hinh

Thi công lắp đặt cống,hố ga

sd

Thi công lắp đặt cống,hố ga